دبستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات فرهنگی

رتبه اول و دوم داستان نویسی

رتبه دوم نقاشی

رتبه اول تکنوازی پیانو و ساز دهنی

رتبه سوم قرائت قرآن

رتبه اول حفظ قرآن

رتبه سوم احکام

رتبه سوم سفالگری

رتبه سوم نغمات ناب قرآنی

رتبه سوم سرود همگانی

رتبه دوم لالایی خوانی